dijous, 3 de juny de 2021

LLIURAMENT D'INFORMES FINALS

 La Direcció del centre informa que els informes d'avaluació finals es lliuraran  presencialment el dia 23 de juny majoritàriament. Els tutors/es les comunicaran l'hora a través d'una cita personal.

Si algún padre/madre no puede venir a recoger los informes, los podrá ver a traves del Xestib a partir del mismo dia 23.