divendres, 30 de juny de 2017

LLISTAT GENERAL DE LLIBRES CURS 17-18

CLICAU AQUÍ per veure el llistat de llibres que utilitzarem el proper curs

dilluns, 26 de juny de 2017

FOTOS FESTIVAL FI DE CURS


 • CLICAU AQUÍ per veure les fotos del festival de Fi de Curs 2016-17


CONVOCATÒRIA PROGRAMES D'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA

Des del Servei de Projectes Lingüístics de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat us comuniquem que el proper dijous dia 22 de juny de 2017 es publicarà al BOIB la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juny del 2017 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres.
Per tal d’aprofitar uns fons rebuts del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport la Conselleria ha organitzat aquests dos programes d’immersió lingüística en anglès que seran gratuïts per als alumnes beneficiaris.
En primer lloc, us demanem disculpes pel moment en què ens trobem; a finals de curs i en un moment de molta feina per a tothom. En segon lloc, us demanem col·laboració en la difusió d’aquesta convocatòria entre les famílies, així com la vostra ajuda i col·laboració en la complementació de la sol·licitud, ja que la sol·licitud, a més d’anar signada pel pare, mare o tutor legal de l’alumne/a, també haurà d’anar signada i segellada pel/la director/a del centre on l’alumne/a es troba matriculat/da. El centre haurà de verificar que el sol·licitant de l’ajut tingui aprovades les dues primeres avaluacions de l’assignatura de llengua anglesa al present curs escolar 2016-2017 i per als candidats de la modalitat A, haurà de facilitar-los un certificat de les notes finals de 4t d’ESO de la convocatòria ordinària de juny de 2016 (curs 2015-2016) signat i segellat pel director/a o secretari/a del centre escolar a on va cursar els estudis).
Es convoquen les dues modalitats següents:
 • Modalitat A: ajudes per a la participació en un curs intensiu d’immersió en llengua anglesa a l’estranger de 2 setmanes de durada amb un total de 60 hores lectives adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2016-2017 estigui matriculat al primer curs de batxillerat en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de 50 ajuts com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 125.000 euros
El curs es realitzarà al Regne Unit i/o a Irlanda en el període comprès des de finals de juliol i fins al 31 d’agost de 2017. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 15 persones.
 • Modalitat B: ajudes per a la participació en un programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa d’una durada de 10 dies lectius (de dilluns a divendres), amb un total de 60 hores lectives d’immersió, adreçat a l’alumnat que en el curs escolar 2016-2017 estigui matriculat en el sisè curs de primària en centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  El nombre d’ajuts per a aquesta modalitat serà de 201 ajuts com a mínim i el valor global destinat a aquesta modalitat és de 90.450 euros.

Aquest programa s’impartirà a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa en el període comprès des de finals de juliol i fins al 31 d’agost de 2017. Els participants es distribuiran en grups d’un màxim de 10 persones.
Per optar a aquests ajuts l’alumnat ha de complir amb els requisits següents:
 1. Estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears i estar cursant el nivell educatiu adient per a la modalitat de curs que sol·licita durant el curs escolar 2016-2017.
 2. Haver estar escolaritzat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de les Illes Balears en el curs 2015-2016 en el curs de nivell educatiu immediatament inferior a l’adient per a la modalitat que sol·licita (4t d’ESO per a la Modalitat A i 5è de primària per a la Modalitat B).
 3. Tenir aprovades les dues primeres avaluacions de l’assignatura de llengua anglesa al present curs escolar 2016-2017.
 4. Només per als candidats de la modalitat A:
 • Acreditar una nota mitjana igual o superior a 6 a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO) i sense cap assignatura suspesa.
 • Acreditar una nota igual o superior a 6 en la matèria de llengua anglesa a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO).
  Els criteris objectius i de preferència que regiran la concessió d’aquests ajuts seran:
 • Per a la modalitat A: curs intensiu d’immersió anglesa a l’estranger, es seguirà el criteri de millor expedient acadèmic, tenint en compte la nota mitjana obbtinguda a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO) i la nota en la matèria de llengua anglesa a la convocatòria de juny del curs 2015-2016 (4t d’ESO).
 • Per a la modalitat B: programa d’acompanyament escolar en llengua anglesa, es seguirà el criteri d’ordre alfabètic de les dues primeres lletres del primer cognom.
El termini per presentar les sol·licituds serà des del 23 de juny fins al 3 de juliol de 2017.
L’alumnat que compleixi els requisits i desitgi obtenir un dels ajuts convocats, haurà de presentar la sol·licitud degudament emplenada, signada i segellada pel centre educatiu en el qual es trobi matriculat, segons el model que figura en l'annex I de la resolució de convocatòria. La sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, s’ha d’adreçar al Servei de Projectes Lingüístics de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (NOVA SEU de la Conselleria d’Educació i Universitat al Polígon de Son Fuster, Carrer del Ter, 16, 2on pis de Palma, 07009) i s’ha de presentar en qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Universitat, de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera i de Menorca, o de qualsevol altre lloc previst en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Així mateix, per tal d’agilitzar la tramitació de l’expedient de convocatòria d’ajuts, tots els interessats hauran d’enviar un correu electrònic a l’adreçaspl@dgfpfp.caib.es adjuntant la sol·licitud de participació degudament emplenada, signada i escanejada.
Tota la informació relativa a aquesta convocatòria (resolució de convocatòria, annexos en format word, calendari previst, etc) està disponible per a la seva consulta a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat al següent enllaç  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2968901&coduo=944322&lang=ca
Per a qualsevol dubte o aclariment, us podeu posar en contacte amb el nostre servei a l’adreça de correu electrònic spl@dgfpfp.caib.es o bé al telèfon 971-177778.


dimarts, 20 de juny de 2017

Premis concurs de dibuix

Dos alumnes de sisè de primària han quedat finalistes en el concurs de dibuix organitzat des de la Conselleria de Medi Ambient i en col·laboració amb la Conselleria d'Educació "Ni un foc al bosc".

Enhorabona als dos finalistes del nostre centre: Lau i Javier.


Dia de la Ciència 2017

Avui hem gaudit d'una fantàstica jornada dedicada a la ciència. L'alumnat de cinquè i sisè de primària han preparat junt al director una sèrie d'experiments que han explicat als altres companys del centre. 

PERIÓDICO DE IBIZA

Podeu veure les imatges de la diada en el següent enllaç. 

dijous, 8 de juny de 2017

FESTIVAL FI DE CURS 2016-17

La Direcció del Centre els informa que el dijous dia 22 de juny celebrarem, com cada any, el festival de Fi de Curs.
Aquest any, com a novetat, el Festival tindrà lloc al Pabelló Poliesportiu de Can Coix encara que, en acabar, tornarem a celebrar l'esmorzar a l'escola. Les actuacions finalitzaran cap a les 11 hores.
Després de l'esmorzar, hi haurà una actuació sorpresa.
Els alumnes hauran de venir primer de tot com sempre a les 9 al col·legi, d'on partirem ordenadament cap al Poliesportiu.
Aquesta jornada hi haurà transport escolar com sempre però no hi haurà servei de menjador.
En breu, repartirem als alumnes tota la informació.

Estau convidats a participar!!!

Resultat d'imatges de festival fi de curs

dimarts, 6 de juny de 2017

Beques de menjador 2017/2018

Dissabte passat es va publicar al BOIB la Resolució per la qual es convoquen les ajudes individualitzades de menjador

Aquest any la convocatòria és molt similar a la de l'any passat, però s'ha incrementat la puntuació de l'apartat econòmic (tant pel que fa al nombre de punts com en la forma de calcular-ho) i s'ha establert un tall de renda per tal de que les famílies amb ingressos més elevats puguin sol·licitar els ajuts. El mes de setembre del nou curs el llistat provisional dels ajuts es penjarà al centre, de manera que les famílies sabreu si sou o no beneficiàries d’aquests ajuts. Les ajudes passaran de ser un percentatge sobre el preu de menjador a un import fix.
Podeu consultar el calendari, requisits, les característiques dels beneficiaris per barem i la documentació obligatòria i/o concreta a la secretaria del centre, al web de l’escola i al web oficial. Trobareu còpies de sol·licitud a la secretaria del col·legi.


LA DATA LÍMIT DE LLIURAMENT ORDINARI DE LA SOL·LICITUD ÉS 
DIVENDRES 23 DE JUNY 
A LA SECRETARIA DEL CENTRE


Podeu trobar la resolució de convocatòria així com la resta de documentació a l’enllaç https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/2958816

dilluns, 5 de juny de 2017

1º OLIMPIADA MATEMÀTICA

El dimecres 31 de juny vàrem celebrar la 
1º Olimpiada Matemàtica al Guillem de Montgrí.
 La jornada va consistir en una serie de proves adaptades als diferents nivells i edats:

Scape rooms, enigmes matemàtics, càlcul, geometria, puzles matemàtics, sudokus...han estat algunes de les activitats en forma de jocs que han realitzat els alumnes i la veritat és que han gaudit moltíssim de totes elles, principal objectiu d'aquesta jornada.
Enhorabona a tots els mestres que, durant setmanes, han estat preparant aquest projecte que acabem d'iniciar en la seva primera edició i esperem continuar en el futur.

dijous, 1 de juny de 2017

Exposició