dijous, 31 de maig de 2018

DATES FINAL DE CURS

Bon dia.
Els recordem les dates importants de final de curs:

- 22 DE JUNY: FESTIVAL FI DE CURS, A PARTIR DE LES 9:30 HRS
- 25 DE JUNY: LLIURAMENT DE NOTES A LES FAMÍLIES, DE 9 A 15 HRS
-LLISTAT PROVISIONAL NOUS ALUMNES: 6 DE JUNY
-LLISTAT DEFINITIU: 21 DE JUNY
-MATRICULACIÓ NOUS ALUMNES:DEL 22 AL 27 DE JUNY

PAGAMENT LLIBRES REUTILITZACIÓ 2018-19

Bon dia. 
Informem a les famílies que ja s'ha obert el termini per pagar els llibres de reutilització pel curs vinent 2018-19.
El termini és del 30 de maig fins el 25 de juny, ambdos inclosos.

dimarts, 29 de maig de 2018

Sobre protecció de dades

Amb l'entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 de protecció de dades, vos feim arribar un enllaç amb diferents fitxes didàctiques que la Conselleria ens proposa compartir a les webs del centres amb les famílies. 


dimecres, 23 de maig de 2018

BEQUES MENJADOR 18-19


BEQUES MENJADOR ESCOLAR --- CURS 18-19

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL 23 DE MAIG AL 13 DE JUNY A LA SECRETARIA DEL CENTREEstimades famílies,
El dia 22 de maig es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució per la qual es convoquen les ajudes individualitzades de menjador. Podeu  trobar tota la  informació de la convocatòria i el model de sol·licitud al web: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3358387.

Requisits:
-      -  Estar escolaritzat en un centre públic o concertat d’educació infantil i/o primària durant el curs 18-19.
-       - Ser usuari del servei de menjador o tenir una plaça reservada pel proper curs.
-       - Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l’informe AROPE de la Unió Europea per a les Illes Balears:

Beneficiaris directes: alumnes que es trobin en situació d’acolliment, que siguin víctimes de violència de gènere o que tinguin condició de refugiats.
Beneficiaris per barem:  
-       - Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en l’apartat sisè d’aquesta convocatòria i en funció de la disponibilitat  pressupostària.
-       - Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents:
o    Utilitzar els serveis de transport escolar durant el curs 18-19 en centres on se segueix una jornada partida.
o    Alumnes escolaritzats fora del municipi quan en aquest no s’imparteixin els estudis que està cursant.
Documentació obligatòria a lliurar:
-       Model de sol·licitud emplenat.
-       DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tinguin 16 o més anys el dia 31 de desembre de 2017.
-       Còpia del llibre de família amb tots els components. En els casos de nul·litat, separació o divorci s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que ho declari. Les separacions de fet han d’acreditar-se mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
-       Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons l’apartat 5 d’aquesta convocatòria.


DATA LÍMIT DE LLIURAMENT ORDINARI DE SOL·LICITUD ÉS 
DIMECRES 13 DE JUNY A LA SECRETARIA DEL CENTRE

                             PODEU CONSULTAR LA CONVOCATÒRIA EN PAPER A LA SECRETARIA DEL CENTRE 

CALENDARI

  
Data

Del 23 al 13 de juny de 2018
Presentació de sol·licituds
Del 22 al 27 de juny de 2018
Presentació de sol·licituds extraordinàries Infantil i Primària (per alumnat matriculat al període ordinari).
Fins 13 de juliol de 2018
Introducció sol·licituds al Gestib
3 de setembre de 2018
Publicació del llistat provisional al taulell d’anuncis.
Fins 20 d0abril de 2019
Sol·licituds d’alumnat nouvingut.
dimecres, 16 de maig de 2018

INFORMACIÓ CONSELL D'EIVISSA

El departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell Insular organitza els cursets d'iniciació al Piragüisme 2018 al Club Nàutic de Sant Antoni els caps de setmana de 2-3 juny/ 9-10 juny/16-17 juny /23-24 juny /30 juny-01 juliol / 14-15 juliol / 28-29 juliol / 4-5 agost / 11-12 agost / 25-26 agost. Adjuntam informació i butlletí d'inscripció. Recordeu que heu d'enviar les inscripcions al següent correu: 
miquelc@conselldeivissa.es

Salutacions,Reyes García Peña
Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut
Consell d'Eivissa, Av. d'Espanya, 49
07800 Eivissa(Illes Balears)
Tel.971195451 Fax 971391959

dimarts, 15 de maig de 2018

CONVOCATÒRIA AJUTS PER A L'IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA- CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

Ajuts per a l’escola d’estiu per a alumnes de 6è de primària a Mallorca, Menorca i Eivissa (modalitat C) Es convoquen un mínim de 200 ajuts per als alumnes de sisè de primària (modalitat C), els quals estan valorats en un import màxim de 400 € i ofereixen als alumnes la possibilitat de participar en una escola d’estiu en llengua anglesa de 10 dies de durada (dues setmanes, de dilluns a divendres) a Mallorca, Menorca i Eivissa. 
 Les escoles d’estiu tindran lloc entre l’1 de juliol i el 31 d’agost de 2018 i estaran distribuïdes a Mallorca, a tres municipis distints, a Menorca, a dos, i a Eivissa, també a dos. Tan aviat com se’n fixin el lloc i les dates exactes, es comunicarà a les famílies dels sol·licitants que n’hagin resultat beneficiaris. Els requisits per poder accedir-hi són diferents per a cada modalitat; per això, per tal de facilitar-vos la tasca d’informar les famílies, us trametem, adjunta, la resolució publicada al BOIB i tres documents que resumeixen cadascuna de les modalitats. 
En el cas d’haver-hi alguna informació o interpretació en aquests documents que no s’ajusti al que diu la resolució, el que preval és la informació que consta a la convocatòria oficial del BOIB i, per tant, us demanam que abans de fer-ho extensiu a les famílies, llegiu la resolució.

dimecres, 2 de maig de 2018

COMENÇAMENT PERIODE D'ADMISSIÓ NOUS ALUMNES CURS 2018-19

La Direcció del Centre informa que el dijous dia 3 comença el periode d'admissió de nous alumnes pel curs 2018-19. 
Es recorda que han de venir amb la documentació original sol·licitada i les fotocòpies ja fetes.
L'horari de Secretaria és de 13 a 14 hores. Es prega es respecti l'horari.