dilluns, 24 de setembre de 2018

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS APIMA

Activitats Extraescolars 18_19 by Anonymous RZVDexu on Scribd

dilluns, 17 de setembre de 2018

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER ALUMNES NEE I D'ALTES CAPACITATS

Com cada any, ha sortit la sol·licitud de beques per alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), Altes Capacitats (AACC) o amb un percentatge de discapacitat igual o superior al 33%. Si voleu consultar la convocatòria vos podeu adreçar al següent enllaç

Si teniu algun dubte, us podem ajudar a omplir la beca. Podeu passar per l’escola el proper DIJOUS dia 20 de SETEMBRE de 2018 de 11:30h a 14h o el DILLUNS 24/09/17 de 11:30h a 14h i vos ajudarem amb l’Equip d’Orientació. Aquest dia la podeu entregar al centre. 

divendres, 7 de setembre de 2018

DATES ASSEMBLEES DE PARES I MARES

La direcció del centre informa de les dates de les assemblees de famílies amb els seus tutors/es:

- Infantil P4 i P5: dia 18 a les 14 hores a l'aula de P4
- Primer Cicle: dia 19 a les 14 hores al gimnàs
- Segon Cicle: dia 20 a les 14 hores al gimnàs

dijous, 6 de setembre de 2018

ENQUESTES FAMÍLIES

La Direcció del centre informa del resultat de les enquestes de satisfacció lliurades per les famílies a finals del curs passat(aspectes més demandats)
- Millorar Biblioteca i pati de Primària: uns pares ens pintaran uns murals per donar-li més color i es comprarà nou material de Biblioteca.
- Més ombra al pati d'Infantil: l'Ajuntament no ha atés la nostra petició.
- Millorar les activitats extraescolars: l'APIMA ha organitzat noves activitats extraescolars per aquest curs. L'horari el fixa l'APIMA i és de 16 a 18 hrs.
- Fer els festivals per la tarda: hem de tenir en compta l'horari laboral del professorat.
- Començar abans l'Escola Matinera: aquest curs començarà a les 7:45.
- Reforma passadís Infantil: parlarem amb l'APIMA per tal d'estudiar la manera de fer-ho donat que s'ha de fer en cap de setmana.
- Ampliació natació a tots els cursos de Primària: aquesta demanda s'ha fet a Inspecció Educativa i ens van contestar que només ho podíem dur a terme un trimestre i només al primer cicle de Primària.
- Columpios i rocódrom al pati: no es recomanable tenir aquets mecanismes  per la seva perillositat.
- Utilitzar els portàtils com a llibre de text: l'Equip docent considera que els alumnes ja utilitzen suficients aparats electrònics tant a l'escola com a casa. A l'escola ja disposen de miniportàtils i també de tablets per als ebooks.
- Setamana de la Mar per tots els alumnes, pagant l'APIMA: el centre informa que les bases d'aquesta activitat les posa el Club Nàutic Sant Antoni i només està organitzat pels grups de cinquè.
- Que hagi escola d'estiu: les escoles d'estiu les organitza l'Ajuntament de Sant antoni i només tria els centres que es troben dins es poble(Vara de rey,Cervantes i Ceip Sant Antoni)

MODIFICACIÓ DEL PLC

La Direcció del centre informa que s'ha modificat el nostre projecte lingüístic de centre. En l'apartat de llengües d'impartició, l'àrea de plàstica que abans es feia en llengua anglesa passa a realitzar-se en Castellà. El motiu és que el centre no disposa de suficient personal per poder impartir l'area en llengua estrangera. El proper curs esperem subsanar aquesta situació.

dimecres, 5 de setembre de 2018

NOU PREU MENJADOR ESCOLAR

La direcció informa que el preu del servei de menjador per aquest curs 2018-19 serà de 6 euros y para aquelles famílies que tinguin germans, el preu serà de 5,5 euros.

PREUS ESCOLA MATINERA

L'APIMA informa dels preus del servei d'Escola matinera pel curs 2018-19.

Modalidat de pagament:

Per trimestre: socis-45€/ no socis-75€
Per mes: socis-20€/ no socis-30€
Dies sueltos: socis-2€/no socis-3€

CALENDARI ESCOLA RCURS 2018-19

DC010302_Calendari_Escolar by Anonymous RZVDexu on Scribd

dilluns, 3 de setembre de 2018

RELIGIÓ

Els recordem que aquelles famílies que vulguin que els seus fills cursin l'assignatura de Religió en Educació Infantil, han d'informar a Secretaria al llarg de la primera setmana d'activitats lectives.

INFORMACIÓ GENERAL CURS 2018-19

Benvolgudes famílies.
Comencem un any més el curs escolar 2018-19. Els recordem que els alumnes començaran les activitats lectives el dimecres dia 12 de setembre en horari normal de 9 a 14 hores i amb tots els serveis en funcionament: transport escolar, escola matinera, menjador escolar,...

També recordem que el dimecres dia 5 de setembre es celebrarà la reunió de famílies del grup de 4t Infantil(P3) amb la seva tutora a les 10 del matí a la seva aula.