dimarts, 4 de novembre de 2008

Programacio General Anual 2008- 2009

Aquest document és la programació anual del Centre pel curs 2008-2009 aprovada pel CONSELL ESCOLAR.