dilluns, 1 de desembre de 2008

PLA DE CONVIVÈNCIA

Pla creat al llarg del curs 2006-07 on s'expliquen els principals objectius i lineas d'actuació a seguir amb l'objectiu de mantenir la convivència al centre i prevenir els posibles conflictes que es poden produir a una escola, tasca que correspon a tota la Comunitat Educativa.
CPGM Pla Convivencia Master