dijous, 8 d’octubre de 2009

PROGRAMES DE REFORÇ

La Conselleria d'Educació ha aprovat dos projectes de reforç a l'aprenentatge adreçats als alumnes de 2n,3r i 4t de Primària.
El Programa PRA està adreçat a donar suport als alumnes d'aquests nivells, especialment per aquells alumnes que, des de l'Equip Docent, han considerat que necessiten d'un major reforç en tarees d'organitzció personal de les tasques escolars, comprensió i expresió escrita i matemàtica.El reforç serà fet per dos mestres de l'escola, en horari extraescolar i dos dies per setmana, fins quasi l'acabament del curs escolar.
D'una altra banda, la Conselleria també ens ha aprovat un Pla de Suport a la Lectoescriptura,pels alumnes del segon cicle que presenten dificultats en lectoescriptura. Una docent compartida amb un altra centre, oferirà aquest suport a partir del mes de novembre fins l'acabament del curs en horari lectiu.