dimecres, 10 de febrer de 2010

MULTIPLICAR ES DIVERTIT

Avui dimecres 10 de febrer, els alumnes de 2n i 3r cicle han tingut una activitat molt interessant al voltant del món de les Matemàtiques.
La Conselleria d'Educació a través del Departament d'Innovació, ha organitzat una jornada adreçada als infants de 2n i 3r cicles amb el títol " Multiplicar és divertit", on els nins han pogut entrar en el món de les operacions matemàtiques i experimentar amb màquines i aparells de càlcul, tant antics com els més moderns.
Es tracta també de que els alumnes agafin una bona actitut cap a les Matemàtiques i, pensem des del Centre, que aquests tallers són molt interessants per aconseguir aquest objectiu.