dijous, 3 de febrer de 2011

AMPLIACIÓ TERMINI SOL·LICITUD DE BEQUES

La Conselleria d'Educació ens ha comunicat que s'ha ampliat el termini de sol·licituds de beques per llibres de text i material didàctic que havia finalitzat el dia 27 de gener.
El nou termini comença el dia 4 de febrer fins al dia 15 de febrer.