divendres, 25 de maig de 2012

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ

Com cada any des de que vàrem començar el Programa de Qualitat, el nostre centre us lliura unes enquestes de satisfacció general pel curs que està a punt de finalitzar.
Ës important que empleneu l'enquesta, sobre tot l'apartat de sugerències o propostes de millora, donat que les vostres opinions poden ser interessants per nosaltres de cara a la gestió del Centre.
Teniu fins el dijous 31 de maig per lliurar-la al vostre tutor/a.