divendres, 15 de juny de 2012

ENQUESTES DE SATISFACCIÓBenvolgudes famílies. Una vegada més hem rebut les enquestes que cada any passem a les famílies per a conèixer les vostres opinions, sugerències, propostes de millora...que ens serveix per a millorar el nostre servei i la nostra tasca. Els resultats han estat en general molt satisfactoris, destacant d'entre totes les preguntes els següents:
-Referent a la formació que rep el seu fill, la mitjana ha estat d'un 8,6 
-Referent a la tasca del professorat: 8,7 
-Referent a l'atenció i informació que reben: 8,8 
-La relació amb el tutor/a: 9,1 
-L'oferta educativa del centre:8,8 
-Les instal·lacions del centre: 8,3
-La imatge que té el Centre: 8,7
 -Estan satisfets amb el Centre: 9
Els aspectes que s'han valorat més baix però amb una puntuació de notable han estat:
 - Activitats extraescolars: 7,3
 - Activitats complementàries: 7,8

  La mitjana total tenint en compta les 22 preguntes que hi havia a l'enquesta ha estat de 8,4 punts.


Respecte a les sugerències realitzades, l'Equip Directiu tractarà de manera preferent les següents:
-Reparació de les barreres protectores del pati d'Infantil.
-Tenir en compta els sugeriments dels pares en l'oferta de les activitats extraescolars de l'APIMA.
-Reparar les cantonades de les jardineres.
-Renovació dels llibres de biblioteca.
-Dotar de més recursos TIC a l'aula d'UECC.
-Excursions adaptades als alumnes d'Educació Especial.
-Dotar de més material de jocs de pati.
-Es demanarà a l'Ajuntament de pintar de colors més alegres la planta d'Infantil.

L'Equip Directiu ha considerat tractar aquelles sugerències que considera viables i d'acord amb el seu Projecte Educatiu de Centre.Hi ha propostes que ens agradaria  realitzar però no podem per no estar autoritzades per Inspecció8piscina al segon i tercer cicle) o per la conselleria d'Educació(parades de l'autobús).

Estem molt contents pels resultats obtinguts i esperem continuar rebent les vostres propostes de millora per a fer la nostra escola cada dia millor. Moltes gràcies per la vostra col·laboració.