dilluns, 15 d’octubre de 2012

REGLAMENT ORGÀNIC DE FUNCIONAMENT(ROF)

Des de la Direcció del Centre els recordem que una de les Normes del nostre Reglament de Règim Intern i que figura en el nostre ROF aprovat per Consell Escolar  és que aquells alumnes de Primària que arribin més tard de les 9:05 hrs, hauran de romandre a la Biblioteca del centre custodiats per un mestre fins a la següent sessió(10:00 hrs).
Aquesta mesura es va posar en pràctica fa quatre cursos i ha donat excel.lents resultats quant a la puntualitat dels alumnes en la seva arribada a l'escola.