dimarts, 26 de març de 2013

Convocatòria ajuts per a participar en un Programa d'Immersió Lingüística en anglès durant l'estiu 2013


Us comuniquem que al BOE núm. 66 de dilluns, dia 18 de març de 2013 ha sortir publicada la convocatòria d'Ajuts per a participar en el Programa d'Immersió lingüística per a l’estiu de 2013.


El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 15 d'abril de 2013

    Destinataris: Alumnes matriculats en centres sostinguts amb fons públics durant el curs 2012/2013 en qualsevol dels cursos citats a continuació:
    5è curs d’Educació Primària 
    6è curs d'Educació Primària
    Primer curs d'Ensenyament Secundari Obligatori 

Nº de beques: 2.200

L'edat dels participants no podrà superar els 13 anys en data 31 de desembre de 2013.

Per més informació podeu consultar  el BOE, de dilluns dia 18 de març de 2013   http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/18/pdfs/BOE-A-2013-2941.pdf


les pàgines del Ministeri d'Educació

http://www.mecd.gob.es/horizontales/servicios/proximas-cierre.html

https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/idiomas/beca-colonias-verano/beca-colonias-verano-2013.html


o la nostra pàgina web:

http://weib.caib.es/Programes/Internacionals/novetats.htm