dimecres, 12 de juny de 2013

PROJECTE TIL:TRACTAMENT INTEGRAT DE LES LLENGÜES

El nostre centre, i seguint instruccions de la Conselleria d'Educació, ha elaborat i aprovat per part del Consell Escolar el projecte TIL(Tractament Integrat de les Llengües). En aquest projecte es reflecteix les linees a seguir quant al tractament de les diferents llengües al centre:Català, Castellà i Anglès. A Infantil,s'impartiran les àrees impartides per la tutoria en Llengua Catalana juntament amb l'àrea de Música,la psicomotricidat en Llengua Castellana i l'area d'anglès en Llengua anglesa. A Primària, s'impartirà de la següent manera: - Al Primer Cicle i Segon Cicle,les àrees de Català,C. del Medi,Música i E.Física s'impartiran en Llengua Catalana:les àrees de Castellà i Matemàtiques s'impartiran en Castellà;les àrees de Plàstica i anglès en Llengua Anglesa. - Al Tercer Cicle, es farà de la mateixa manera però la Música es passarà a fer en Llengua anglesa per poder complimentar el nombre d'hores mínim exigit. Aquest projecte va ser elaborat per la Comissió de Coordinació Pedagògic i va estar aprovat pel Consell Escolar per majoria el dia 29 de maig de 2013. Per a qualsevol dubte no dubtin en posar-se en contacte amb la Direcció del centre.