dimarts, 6 de maig de 2014

Jornada UIB oberta a famílies

Des de la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, volem informar de la Jornada “Camins per a  la convivència davant el   bullying , TDAH i drogodependència” , que se durà a terme el dia 21 de maig de 2014 a la seu a Eivissa de la UIB, situat al carrer del calvari s/n d’Eivissa.
Aquesta Jornada està oberta a professorat de tots els nivell, pares, mares o tutors legals i escoles de temps de lleure.
Hi haurà 45 places reservades per pares, mares o tutors legals. La invitació per poder assistir a la Jornada serà lliurada de 12h a 14h, segons l'estricte ordre d'arribada a partir del 12 i fins al 16 de maig, per la Delegació Territorial d'Educació a Eivissa, localitzada a la Via Púnica núm.23, Eivissa.

ENLLAÇ AMB LA INFORMACIÓ COMPLETA