divendres, 13 de juny de 2014

RESULTATS ENQUESTES FAMÍLIES

Benvolgudes famílies. Ja tenim els resultats de les enquestes de satisfacció general realitzades per les famílies. Co ja sabeu, som un Centre integrat dins el programa deQualitat i certificat per AENOR i una de les nostres tasques és conèixer l'opinió de les famílies respecte del desenvolupament del l'escola en aspectes organitzatius i generals, amb l'objectiu de millorar la nostra gestió Els resultats han estat els següents (puntuació sobre 10): 
1. Formació general que reb el seu fill:8,4 
2. Tasca que realitza el professorat:8,6 
3. Normes de funcionament del centre:8,6 
4. Atenció que rep de l'Equip Directiu:8,6 
5. Opinió de l'Equip de Suport/Orientació:8,3 
6. Activitats extraescolars APIMA:7,2 
7.. Programa de Natació(Infantil i 1r Cicle):4,7 
8. Activitats complementàries(sortides,tallers,...):8,2
9. Servei de Transport escolar:8,2 
10. Instal·lacions del centre:8,2 
11.Estan satisfets amb el centre?:8,8

Referent als suggeriments que les famílies han fet, les més importants han estat les següents: 
- Promoure més el reciclatgei l'hort escolar. 
- Realitzar més treballs. 
- Canviar el sól del pati d'Infantil. 
- Baixar el preu del menjador. 
- Millorar els jardins i posar antidesliçant a la rampa.
- Descompte en Escola Matinera pels germans. 
- Pintar de colors columnes de la porxada i pati infantil. 
- Més activitats extraescolars on puguin participar els pares/mares. 
- No "atosigar"(algun cas)els nins per haver de finalitzar les Unidats Didàctiques.Així no realitzen aprenentatges significatius ni se'ls motiva per aprendre 
- Banys dins l'aula UECCO i reparar equip música. 

 L'Equip Directiu es posa en marxa per tractar aquestes suggerències i decidir les prioritats i necessitats urgents del centre per tal de resoldre-les. 

 Moltes gràcies per la vostra participació.