dimarts, 4 de novembre de 2014

Justificant de falta d'assistència

Tal i com ens heu fet arribar com a suggeriment, hem inclòs el model de justificant de faltes de l'alumnat al web del centre per què el pogueu descarregar i imprimir des de casa. El podeu trobar a la PESTANYA de DOCUMENTS DE CENTRE

Igualment, tenim còpies en paper a la secretaria del centre.