divendres, 12 de desembre de 2014

INFORMACIÓ DIRECCIÓ

La Direcció del centre els recorda que el dijous 18 de desembre es lliuraran els informes d'avaluació a l'alumnat de Primària corresponents al primer trimestre. Aquests informes han de ser signats pels pares/mares i tornats els justificants als turtors dels seus fills.
D'una altra banda, el divendres dia 19 serà l'últim dia lectiu del trimestre i organitzarem un senzill festival de nadales al que estau convidats tots.
La sortida el darrer dia serà com sempre a les 14 hores i aquest dia no hi haurà servei de menjador, però sí transport escolar.