dimecres, 11 de febrer de 2015

ACTIVITATS AJUNTAMENT DE SANT ANTONI

CONVOCATÒRIA D'UN CONCURS PER A LA REALIZTACIÓ D'UNA ESCULTURA
EN MEMÒRIA I HOMENATGE A JOSEP PLANELLS BONET A SANT RAFEL
Concurs públic. Dotació econòmica de  9.000,00 €.
Presentació del projecte fins el 2 de març de 2015.
Adjunt bases (BOIB núm 16 de 31 de gener de 2015)
 

CONVOCATORIA DE UN CONCURSO PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESCULTURA
EN MEMORIA Y HOMENAJE DE JOSEP PLANELLS BONET EN SANT RAFEL

Concurso público. Dotación económica de 9.000,00 €.
Presentación del proyecto hasta el 2 de marzo de 2015.
Adjunto bases (BOIB núm 16 de 31 de enero de 2015)


Activitats carnestoltes Ajuntament Sant Antoni 2015