dilluns, 11 de maig de 2015

RECORDATORI DATES PROCÉS D'ADMISSIÓ I ADSCRIPCIÓ

La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats obre dilluns, dia 11 de maig, el procés d’admissió d’alumnes per a nins de 3 anys que es matriculen per primera vegada en algun dels centres públics i concertats de les Illes Balears el proper curs escolar 2015-2016 i per a la resta d’alumnes d’educació Infantil, Primària i d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Per als alumnes de Batxillerat, el calendari d’admissió s’iniciarà el 22 de juny. Els terminis del procés per a EIP i ESO són els següents:
 - Del 11 al 21 de maig: termini per presentar les sol·licituds
 - Dia 8 de juny: publicació de les llistes provisionals d’admesos
 - Dia 19 de juny: publicació de les llistes definitives 
 - Del 22 al 24 de juny: període de matriculació d’educació infantil i primària 
 - Del 29 de juny al 3 de juliol: període de matriculació d’ESO