dijous, 2 de juliol de 2015

INFORMACIÓ SOBRE AJUDES DEL CONSELL INSULAR D'ESIVISSA

Senyor/Senyora,

Adjuntem còpia de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat a l’àmbit de l’illa d’Eivissa corresponent a l’any 2015 que ha tramès la consellera executiva del Departament de Sanitat i Benestar Social del Consell d’Eivissa.
Atentament,

Belén Torres Teva
Delegada Territorial d’Educació
Eivissa, 25 de juny de 2015