dimarts, 13 de setembre de 2016

Ajudes per insularitat

S'han publicat al BOIB de les bases de la convocatòria d'ajudes per insularitat a famílies amb estudiants que hagin de desplaçar-se fora de l'illa al territori nacional per cursar estudis que no puguin realitzar a Eivissa durant el curs 2015-2016 Recordar que aquestes ajudes fan referència al curs passat i que el termini de presentació diu literalment: 5.1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). L'extracte de la convocatòria serà publicat ben aviat al BOIB Molt atentament -- Miquel Costa Tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany