dijous, 13 d’octubre de 2016

ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2016

La Direcció del centre informa que ja ja començat el procés de renovació de part dels membres del Consell Escolar al nostre centre. Aquest curs s'ha de renovar la meitat dels membres representants dels pares,mares o tutors legals de l'alumnat.
El Calendari és el següent:

- 13 d'octubre: exposició pública del cens
- 17 d'octubre: fi del termini de reclamacions.
- 20 d'octubre: publicació cens definitiu.
- 28 d'octubre: fi del termini de presentació de      candidatures(s'han de fer per escrit)
- 7 de novembre: publicació de les candidatures provisionals
- 10 d'octubre:publicació definitiva de candidats.
- 14 d'octubre :fi per sol·licitar sobres per votar per correu i supervisió del procés
- 22 de novembre: eleccions dels representants de pares i  mares,de 9 a 15 hrs
- 23 de novembre:constitució nou Consell Escolar

Per a qualsevol informació, contactar amb Secretaria del centre.