divendres, 1 de setembre de 2017

La direcció del Centre els recorda que aquelles famílies d'Educació Infantil que desitgin que els seus infants facin Religió Catòlica, ho han de comunicar a la secretaria del Centre.