dilluns, 19 de gener de 2009

TOTS A RECICLAR


Us recordem que el centre va posar en marxa un Projecte Mediambiental l'any passat i que un dels aspectes més importants és el reciclatge de materials a l'escola i a casa. Es important que des de les famílies es continuï amb la tasca de concienciació en el tema del reciclatge i que dins el recinte escolar, tots, pares, mares, mestres i alumnes, tirem els residus en els contenidors corresponents: groc pel plàstic, blau pel paper i gris per altres residus. Respectem les indicacions tots!