dimarts, 3 de febrer de 2009

AUTORITZACIÓ MISSATGES SMS I E-MAILS


Estimades famílies.Aquest any volem posar en marxa l'enviament de missatges SMS i e-mails a les famílies, seguint la nostra intenció d'informatizar les comunicacions al Centre, la qual cosa farà la comunicació més ràpida i directa i estalviarem molt de paper a l'escola. Els missatges seran tots relacionats amb l'escola:reunions, assembleas, avisos urgents...Es per això que us hem demanat de manera voluntària, la vostra autorització per poder dur a terme aquesta idea. Esperem que , encara que sigui voluntari,totes les famílies vagin entrant en aquesta dinàmica per millorar la comunicació Centre-famílies.