dimecres, 7 de març de 2012

ANY INTERNACIONAL DE L'ENERGIA SOSTENIBLE


Us recordem que l'any 2012 és l'Any Internacional de l'Energia Sostenible,que suposa que el planeta ha de concienciar-se de la necessitat de canviar l'ús i despesa de les actuals fonts d'energia, tant cares i perjudicials per al nostre medi ambient, per altres de renovables i netes que fan el nostre planeta més sostenible i habitable.