dimarts, 7 d’octubre de 2014

RESULTATS ENQUESTES D'ACOLLIDA

Ja hem fet el buidatge de les enquestes d'acollida que vàreu realitzar a principi de curs, tant les famílies com els alumnes.
Els resultats han estat molt positius:

- La mitjana de valoració de les famílies ha estat d'un 9,45 punts sobre 10.

- La mitjana de valoració dels alumnes d'Infantil ha estat d'un 2,6 punts sobre 3.
- La mitjana de valoració dels alumnes de Primària ha estat de'un 8,9 punts sobre 10.
Prenem nota de les vostres suggerències i aquelles que puguem atendre, les intentarem portar a terme.
Moltes gràcies!