dijous, 6 de setembre de 2018

MODIFICACIÓ DEL PLC

La Direcció del centre informa que s'ha modificat el nostre projecte lingüístic de centre. En l'apartat de llengües d'impartició, l'àrea de plàstica que abans es feia en llengua anglesa passa a realitzar-se en Castellà. El motiu és que el centre no disposa de suficient personal per poder impartir l'area en llengua estrangera. El proper curs esperem subsanar aquesta situació.

Cap comentari: