dijous, 6 de setembre de 2018

ENQUESTES FAMÍLIES

La Direcció del centre informa del resultat de les enquestes de satisfacció lliurades per les famílies a finals del curs passat(aspectes més demandats)
- Millorar Biblioteca i pati de Primària: uns pares ens pintaran uns murals per donar-li més color i es comprarà nou material de Biblioteca.
- Més ombra al pati d'Infantil: l'Ajuntament no ha atés la nostra petició.
- Millorar les activitats extraescolars: l'APIMA ha organitzat noves activitats extraescolars per aquest curs. L'horari el fixa l'APIMA i és de 16 a 18 hrs.
- Fer els festivals per la tarda: hem de tenir en compta l'horari laboral del professorat.
- Començar abans l'Escola Matinera: aquest curs començarà a les 7:45.
- Reforma passadís Infantil: parlarem amb l'APIMA per tal d'estudiar la manera de fer-ho donat que s'ha de fer en cap de setmana.
- Ampliació natació a tots els cursos de Primària: aquesta demanda s'ha fet a Inspecció Educativa i ens van contestar que només ho podíem dur a terme un trimestre i només al primer cicle de Primària.
- Columpios i rocódrom al pati: no es recomanable tenir aquets mecanismes  per la seva perillositat.
- Utilitzar els portàtils com a llibre de text: l'Equip docent considera que els alumnes ja utilitzen suficients aparats electrònics tant a l'escola com a casa. A l'escola ja disposen de miniportàtils i també de tablets per als ebooks.
- Setamana de la Mar per tots els alumnes, pagant l'APIMA: el centre informa que les bases d'aquesta activitat les posa el Club Nàutic Sant Antoni i només està organitzat pels grups de cinquè.
- Que hagi escola d'estiu: les escoles d'estiu les organitza l'Ajuntament de Sant antoni i només tria els centres que es troben dins es poble(Vara de rey,Cervantes i Ceip Sant Antoni)

Cap comentari: